गुरु चे महत्व निबंध | Essay on Guru in Marathi

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु: साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः॥ गुरु हा एक संस्कृत शब्द आहे संस्कृत मध्ये गुरु म्हणजे अक्षरशा: अंधार दूर करणारा. गुरूला आपल्या जीवनात ईश्वराचे स्थान …