शेतकऱ्याची आत्मकथा निबंध

भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे आपण सर्व शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणून संबोधतो. आज त्यांच्या मुळेच आपण आहोत. या काळया मातीत पीक उगवून ते सर्वांची अन्नाची गरज पूर्ण करतात.त्यांच्यामुळेच आज पूर्ण …

माझी शाळा निबंध मराठी | इयत्ता आठवी, पाचवी

 ” नमस्कार माझा ह्या ज्ञान मंदिरा…सत्यम शिवम सुंदरा”  खरोखरच शाळा ही प्रत्येक लहान मुलांच्या आयुष्यात एक महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.कारण हे प्रत्येक मूल घरातल्या छोट्याशा दुनियेत असतात. त्यांना बाहेरच जग …

गुरु चे महत्व निबंध | Essay on Guru in Marathi

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु: साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नमः॥ गुरु हा एक संस्कृत शब्द आहे संस्कृत मध्ये गुरु म्हणजे अक्षरशा: अंधार दूर करणारा. गुरूला आपल्या जीवनात ईश्वराचे स्थान …