शेतकऱ्याची आत्मकथा निबंध

भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे आपण सर्व शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणून संबोधतो. आज त्यांच्या मुळेच आपण आहोत. या काळया मातीत पीक उगवून ते सर्वांची अन्नाची गरज पूर्ण करतात.त्यांच्यामुळेच आज पूर्ण …